Asociaţia Corpul Român Salvaspeo – CORSA anunță ca disponibile în vederea angajării următoarele posturi. In vederea selecției se vor trimite, pana pe 17.07.2015, pe e-mail: office@salvaspeo.ro, următoarele date :
Scrisoare de intenție pentru unul din posturile menționate, Copie act de identitate, C.V. în limba română, format Europass, Copii după acte de studii care atestă îndeplinirea cerințelor, recomandari