Inscrie-te
salvatorspeo

COD COR: 541908

Ce face salvatorul din medii subterane speologice?

Este un speolog cu pregătire de salvator în activitatea de salvare în mediul subteran speologic.

Această activitate, denumită salvaspeo, cuprinde patrularea preventivă, căutarea persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare, evacuarea accidentaţilor şi persoanelor decedate sau a celor dispărute şi găsite până la suprafaţă ori la intrarea în cavitate.

Tematică:

 • Colaborarea cu factorii implicati
 • Derularea activitatii ca membru al unei echipe
 • Patrularea in zonele carstice
 • Intretinerea echipamentelor specifice scufundarii in mediul subteran speologic
 • Echiparea traseului pentru evacuare
 • Initierea actiunilor de cautare a persoanelor disparute in mediul subteran speologic
 • Realizarea planului de scufundare
 • Evacuarea persoanei din mediul subteran speologic
 • Asistarea victimei pe traseul de evacuare
 • Acordarea primului ajutor de baza

Cui se adresează?

Cursul este adresat membrilor asociațiilor profesionale

Număr de ore : 60

Număr de zile : 7

Nivel studii : Absolvent al ciclului inferior de liceu.

subacvatic

COD COR: 541908

Ce face salvatorul din medii subterane speologice?

Este un speolog cu pregătire de salvator în activitatea de salvare în mediul subteran speologic.

Activitatea de salvare din mediul subteran speologic, cuprinde patrularea preventivă, căutarea persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare, evacuarea accidentaţilor şi persoanelor decedate sau a celor dispărute şi găsite până la suprafaţă ori la intrarea în cavitate. Această activitate este desfăşurată de speologi care au pregătire de salvatori din mediul subteran speologic

Tematică:

 • Colaborarea cu factorii implicati
 • Derularea activitatii ca membru al unei echipe
 • Patrularea in zonele carstice
 • Intretinerea echipamentelor specifice scufundarii in mediul subacvatic speologic
 • Echiparea traseului pentru evacuare
 • Initierea actiunilor de cautare a persoanelor disparute in mediul subacvatic speologic
 • Realizarea planului de scufundare
 • Evacuarea persoanei din mediul subacvatic speologic
 • Asistarea victimei pe traseul de evacuare
 • Acordarea primului ajutor de baza

Cui se adresează?

Cursul este adresat membrilor asociațiilor profesionale

Număr de ore : 60

Număr de zile : 7

Nivel studii : Absolvent al ciclului inferior de liceu

ghidamenajate

COD COR: 511319

Cursul este adresat membrilor asociațiilor profesionale, angajatilor/colaboratorilor furnizorilor de formare profesională, membrilor comitetelor sectoriale sau specialistilor în evalaure din cadrul ANC.

Ce face ghidul turistic pentru peșteri amenajate?

Ghidul turistic pentru peşteri amenajate este persoana care conduce grupurile de turişti în peşteri turistice amenajate pentru public, cu excepția zonelor care necesită echipări cu corzi și tehnici de parcurs specifice speoturismului.

Tematică:

 • Comunicarea interpersonală
 • Munca în echipă
 • Dezvoltarea profesională
 • Acordarea primului ajutor de baza
 • Asigurarea climatului favorabil în cadrul grupului de turişti
 • Elaborarea planului de ghidare
 • Elaborarea planului de promovare a peşterii şi a zonei adiacente
 • Aplicarea Planului de intervenție salvaspeo și iniţierea procedurii de alarmare
 • Pregătirea grupului pentru derularea activităţii
 • Ghidarea grupului
 • Redactarea raportului privind activitatea desfăşurată

Cui se adresează?

Cursul este adresat membrilor asociațiilor profesionale, furnizorilor de formare profesională, membrilor comitetelor sectoriale sau ANC.

Număr de ore : 60

Număr de zile : 7

Nivel studii : Absolvent al ciclului inferior de liceu

3

COD COR: 342306

Ce face instructorul salvaspeo?

Instructorul salvaspeo este persoana care provine din rândul salvatorilor din mediul subteran speologic și conduce o parte din formarea, instruirea și perfecționarea pe funcții a salvatorului din mediul subteran speologic.

Tematică:

 • Comunicarea interpersonală
 • Lucrul în echipă
 • Dezvoltarea profesională
 • Asigurarea climatului favorabil în cadrul grupului specific
 • Acordarea primuli ajutor de bază
 • Prevenirea accidentelor și alarmarea în caz de accident
 • Evaluarea riscurilor
 • Pregătirea documentației necesare activităţilor de instruire
 • Organizarea stagiilor de instruire și a activităților proprii
 • Evaluarea nivelului de performanţă a participanţilor la instruire
 • Amenajarea poligoanelor de instruire
 • Monitorizarea grupului de cursanţi pe durata exerciţiilor
 • Stabilirea cadrului necesar respectării normelor de protecţie a muncii şi de protecţie a mediului

Cui se adresează?

Cursul este adresat membrilor asociațiilor profesionale.

Număr de ore : 60

Număr de zile : 7

Nivel studii : Invatamant liceal cu diploma de bacalaureat.

speologie

COD COR: 342307

Ce face instructorul în speologie?

Instructorul speolog este o persoană care formeză ghizi pentru turism speologic sau ghidează un grup de turişti sau persoane individuale, în condiţii de deplină siguranţă în faza de apropiere şi parcurgere a peşterilor.

Tematică:

 • Comunicarea interpersonală
 • Munca în echipă
 • Dezvoltarea profesională
 • Pregăteşte documentaţia necesară activităţilor de instruire
 • Organizează stagii de instruire
 • Evaluează nivelul de performanţă a participanţilor la instruire
 • Amenajează poligoane de instruire
 • Monitorizează grupul de cursanti pe deurata exerciţiilor
 • Participă la intocmirea manualelor, strategiilor de formare, a normelor procedurilor şi instrucţiunilor
 • Stabileşte cadrul necesar respectării normelor de protecţie a muncii, prevenţie şi siguranţă speologică şi de protecţie a mediului

Cui se adresează?

Cursul este adresat membrilor asociațiilor profesionale.

Număr de ore : 60

Număr de zile : 7

Nivel studii : Invatamant liceal cu diploma de bacalaureat