Proiectul ”Calitate în fomare profesională continuă în domeniul speologiei și domenii conexe” (CALISPEO) este depus în parteneriat de către beneficiarul ”Asociația Corpul Român Salva speo- CORSA și cei doi parteneri, GTC Brands și Resoanance Advertising.

CORSA

Corpul Roman Salvaspeo – CORSA este o organizatie neguvernamentala, apolitica, cu sediul in Oradea. A fost infiintata de  Federatia Romana de Speologie in anul 2001, ca si o continuitate a miscarii salvaspeo aparuta in Romania inca din anii ’80.

Corpul Roman Salvaspeo – CORSA detine un rol important in operatiunile de salvare din mediul subteran speologic – prevenirea accidentelor, formarea speologilor in tehnicile de auto-salvare, formarea si instruirea echipelor de salvare, gestionarea operatiunilor de salvare, realizarea de echipament specific si colaborarea pe plan international cu alte organizatii similare din Franta, Ungaria, Bulgaria, Grecia.
Prin aparitia Corpului Roman Salvaspeo – CORSA, speologii au devenit responsabili pentru propria practica, atat de prevenire si de formare cat si de salvare subterana. Dar, aceasta implicare a CORSA nu se limiteaza doar la speologi, ci si la celelalte persoane care viziteaza mediul subteran speologic din Romania. Noi participam, astfel, la o misiune de serviciu public.
CORSA este înregistrată sub numărul 33227 din data de 16.10.2014 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

GTC Brands

 

GTC BRANDS desfășoară activități cu parteneri din Olanda, Franta, Italia, Spania, Austria, Germania și a reprezentat Romania la târguri internaționale de profil precum ISM Germania, Anuga – Germania, Biofach – Germania, Sial – Franta, PLMA – Olanda. În acest context, al experienței pe unul dintre domeniile cele mai dezvoltate al economiei locale, Partenerul 1 a identificat probleme reale ale pieţei muncii din România și și-a dezvoltat un interes direct spre dezvoltarea resurselor umane. Compania a investit în formarea personalului propriu și a organizat programne interne de practică, facilitând astfel accesul participanților la ocuparea unor posturi în cadrul companiilor partenere sau oferindu-le susținere pentru înființarea de întreprinderi proprii. Totodată, compania a fost implicată ca susținător în proiecte locale de dezvoltare a resurselor umane și și-a diversificat activitatea prin implicarea în proiecte specifice agențiilor de plasare a forţei de muncă (listarea locurilor de muncă vacante şi recomandarea sau plasarea solicitanţtilor pentru o slujbă și implicând activităaţti de investigare, selecţie şsi plasare a forţei de muncă), activități de contractare, pe baze temporare, a personalului și alte servicii de furnizare a forței de muncă.
GTC este înregistrată sub numărul 32434 din data de 20.08.2014 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

Resonance Advertising

 

Resonance Advertising, activează în domeniul publicității încă din 2009, în ultimii ani fiind implicată în activități de promovare focusate, în special, pe promovarea întreprinzatorilor mici și mijlocii din mediul local. Serviciile prestate de companie sunt bazate pe o bună înțelegere a contextului economico-social, fiind adaptate nevoilor locale și având la bază principiul eficienței. Experiența relevantă din domeniul comunicării va juca un rol extrem de important în etapele de implementare a proiectului, în special în faza de cercetare și de selectare a cursanților, dar și pentru asigurarea unui relații permanente de schimb de informații între cursanți și echipa de implemantare. Totodată, partenerul va pune la dispoziție expertiză și dotări tehnice pentru realizarea unor materiale de comunicare din cadrul proiectului.

Partenerul va fi implicat cu precădere în activitățile de comunicare și promovare a proiectului, rolul său fiind strâns legat de asigurarea sustenabilității proiectului, prin crearea unor informări și construirea unor imagini coerente, accesibile publicului larg și generarea unui awareness (conștientizare/ recunoaștere a informațiilor) care să se perpetueze și după terminarea proiectului

Experienţa Resonance e relevantă în domeniul comunicării şi în cel al proiectelor. Domeniul speologiei este un domeniu nou pentru Partenerul 2 şi asta face ca acest proiect să fie o experienţă şi mai interesantă. Vom înţelege informaţiile tehnice legate de domeniul speologiei şi în interpretarea lor vom avea în vedere ca informaţiile să ajungă la publicul larg într-o formă uşor de inţeles.

Resonance Advertising, este înregistrată sub numărul 0013893 din data de 24.06.2014 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.