Proiectul ”Calitate în formare profesională continuă în domeniul speologiei și domenii conexe” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, Domeniul major de intervenţie: 1.4 Calitate în formare profesională continuă.

Obiectivul general al proiectului constă în întărirea Comitetului Sectorial ( CS ) de Formare Profesională prin crearea unui Centru de Resurse care pune la dispoziţia sectorului vizat specialişti, formatori şi evaluatori de competenţe profesionale în domeniul salvarilor din mediul subteran speologic. Proiectul îşi propune dezvoltarea a 10 calificări/ocupaţii, sub formă de standarde ocupaţionale (SO) necesare sectorului.

18 luni
325 pers

Rezultate

În urma implementării proiectului vom obţine următoarele rezultate tangibile:

Dezvoltarea in FPC a zece calificări profesionale şi Elaborarea a zece standarde ocupationale aferente:

Speolog utilitar

Ghid speoturism

Ghid turistic pentru pesteri amenajate

Insotitor speolog

Ghid canioning

Salvator din mediul subacvatic speologic

Salvator din mediul subteran speologic

Instructor salvaspeo

Instructor speologie

Instructor canioning

 • Formarea specialiştilor, metodologiei şi instrumentelor necesare, ce constituie obiectivul central al acestui proiect;
 • Organizarea stagiilor de pregătire practică, în total 325 kituri complete pentru întreg proiectul
 • Participarea unui număr de 325 de cursanţi la formare teoretică şi practică
 • Organizarea a două serii de formare de câte 5 zile şi 100 de zile de acompaniere individuală destinate formatorilor interni
 • Inserarea in centrul de resurse, după acest proiect, a urmatoarelor: Metodologia de Management al Calităţii; Kitul de formare în domeniul calităţii destinat personalului suport (manualul formatorului, manualul participanţilor, aplicaţiile personalizate); Kitul de formare în domeniul calităţii destinat grupului ţintă (manualul formatorului, manualul participanţilor, aplicaţiile personalizate); Kitul de formare „Formarea Formatorilor Interni” destinat echipei de formatori interni (manualul formatorului, manualul participanţilor, aplicaţiile personalizate)
 • Ghidul de Bune Practici al Proiectului
 • Elaborarea strategiei de comunicare a proiectului
 • Elaborarea materialelor de promovare şi informare dezvoltate pe tot parcursul proiectului
 • Organizarea unor workshop-uri de diseminare la nivel naţional a rezultatelor şi experienţelor pozitive ale proiectului
 • Elaborarea unor materiale informative privind rezultatele proiectului
 • Organizarea a două conferinte de promovare si diseminare a rezultatelor proiectului (conferinta de lansare si conferinta finala cu cel putin 100 de participanti si 120 de mape de prezentare realizate si distribuite)
 • Implementarea unor actiuni de mediatizare, precum aparitii trimestriale la radio, presa scrisa
 • Intocmirea unui newsletter al programului avand 6 numere, cu cel putin 300 de accesari/numar de newsletter
 • Realizarea unui site web operational al proiectului, cu cel putin 1200 de accesari
 • Formarea și certificarea a 325 de persoane
 • Sprijinirea a zece furnizori FPC in autorizarea/certificarea prin prisma standardelor de asigurare a calităţii
 • Formarea unui grup de 5 experti care realizează pregătirea tehnică individuală a persoanele ce practică şi utilizează metode de salvări şi intervenţii în caz de accidente în medii subterane
 • Intocmirea urmatoarelor baze de date cuprinzand: – specialistii în elaborarea standardelor ocupationale pe domenii – standardele ocuaptionale din sector – formatorii în domeniu – evaluatorii de competente în domeniu – formati/ autorizati Instruirea specialistilor pentru elaborarea standardelor ocupationale, prin stagii (vizite) de studiu la partenerii permanenţi ai Solicitantului
 • Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate, inclusiv comunităţi de practică, parteneriate şi reţele virtuale, destinate asigurării calităţii şi dezvoltării FPC
 • Desfasurarea unor vizite de studiu în diverse regiuni de implementare a proiectului, organizarea a 4 seminarii, şi 2 conferinţe în domeniul asigurării calităţii în FPC în domeniul prevenirii accidentelor şi organizării activităţii de salvare din mediul subteran speologic (salvaspeo)
 • Desfasurarea unor activitati diverse de diseminare a rezultatelor proiectului
Pe lângă rezultatele preconizate prezentate anterior, la sfârşitul cursului, cursanţii vor cunoaşte: noţiuni generale privind echiparea, noţiuni generale privind dezechiparea cavităţilor, noţiuni despre tehnici de avansare, noţiuni şi tehnici de autosalvare şi declanşarea unei alerte, prim-ajutor, notiuni de topografie si orientare