Ce este ?

Ghidul turistic pentru peşteri amenajate este persoana care conduce grupurile de turişti în peşteri turistice amenajate pentru public, cu excepția zonelor care necesită echipări cu corzi și tehnici de parcurs specifice speoturismului.

 De ce e nevoie de ?

Ghidul turistic pentru peşteri amenajate animă grupurile pe care le conduce în peșterile turistice, știe să conserve și să protejeze mediul subteran și este capabil să elaboreze planuri de afaceri menite să eficientizeze economic activitatea de turism speologic. Acesta poate concepe programe de ghidare și are cunoștințe despre ecosistemul subteran, formarea peșterilor, amenajarea peșterilor turistice și posibilitatea promovării acestora, marketing. O peşteră amenajată care are mai mulţi ghizi turistici bine pregătiţi este mult mai atractivă pentru vizitatori, serviciile oferite de aceştia aducând plus valoare actului turistic. Turiştii obţin informaţii noi şi înţeleg mult mai bine fenomenele şi formaţiunile din mediul subteran, ei putând, la rândul lor, să îşi informeze rudele, prietenii, cunoscuţii din cercurile virtuale, cu privire la cele vizitate, crescând astfel potenţialul turistic al peşterii respective.

Ce face ?

Ghidul turistic pentru peşteri amenajate are o responsabilitate importantă în conducerea în subteran a unor grupuri de persoane foarte diferite sub aspectul condiției fizice și psihice, echipării pentru condițiile mediului subteran speologic. Acesta trebuie să fie capabil să conducă vizitele în peșterile turistice ale grupurilor de persoane în condiţii depline de siguranță. El este abilitat să conducă singur grupuri de turiști în peșteri cu gradul maxim de dificultate 1.De asemenea, are următoarele atribuţii:

  • îi învaţă pe turişti să protejeze spaţiul peşterii, să înţeleagă şi să respecte mediul subteran speologic, întreţinând, în acelaşi timp atmosfera în cadrul grupului de vizitatori,
  • oferă informaţii cu privire la peşteră şi răspunde eventualelor întrebări ale vizitatorilor,
  • Pregăteşte grupul pentru derularea activităţii,
  • Asigură un climat favorabil în interiorul grupului de turişti având cunoștințe de animator,
  • Ghidează grupul pe traseele stabilite,
  • Participă la dialoguri pe teme profesionale,
  • Se asigură că membrii grupului sunt echipați corespunzător pentru condițiile de temperatură și umiditate din peșteră,
  • Inițiază procedura de alarmare în caz de accident și acordă primul ajutor.

Cum / unde face ?

Activităţile desfăşurate de Ghidul turistic pentru peşteri amenajate se desfășoară în general în peșteri sau spații închise, dar și la exterior și pot conduce la vătămări corporale, accidente mortale sau îmbolnăviri profesionale. Practicantul unei astfel de ocupații trebuie să fie o persoană capabilă de a lucra în echipă, dând dovadă de atenţie, amabilitate și echilibru emoţional, rigurozitate și seriozitate în realizarea sarcinilor. Să aibă o atitudine pozitivă fața de muncă și să-și asume responsabilitatea.