Ce este ghidul turism speologic?

Ghidul turism speologic este persoana care oferă servicii de însoțire și asitență turistică pentru parcurgerea în grup a peșteriilor și a carstului.

 De ce e nevoie de ?

Ghidul speoturistic a apărut oarecum în mod similar cu ghidul montan. S-a simţit nevoia ca o persoana cu o pregătire specială sa însoţească grupurile de turişti în peşteri pentru ca aceştia să se simtă în siguranţă.

Ghidul speoturistic dovedeşte responsabilitate şi independenţă în acţiunile întreprinse. Are abilităţi de bun conducător şi organizator.

Ghidul speoturistic are nevoie de o pregătire solidă în domeniul speologiei, astfel încât să fie capabil să organizeze şi desfăşoare explorări şi vizite speologice cu persoane individuale şi grupuri de persoane, în condiţii depline de securitate.

 Ce face ?

  • Comunicarea interpersonală
  • Munca în echipă
  • Dezvoltarea profesională
  • Aplicarea normelor de protectie a muncii si PSI
  • Asigurarea climatului favorabil în cadrul grupului de turişti
  • Elaborarea planului de ghidaj
  • Pregătirea grupului pentru derularea activităţii
  • Ghidarea grupului
  • Redactarea raportului privind activitatea desfasurata

 Cum / unde face ?

Activităţile desfăşurate de Ghidul turism speologie se desfășoară în general în peșteri sau spații închise, dar și la exterior și pot conduce la vătămări corporale, accidente mortale sau îmbolnăviri profesionale. Practicantul unei astfel de ocupații trebuie să fie o persoană capabilă de a lucra în echipă, dând dovadă de atenţie, amabilitate și echilibru emoţional, rigurozitate și seriozitate în realizarea sarcinilor. Să aibă o atitudine pozitivă fața de muncă și să-și asume responsabilitatea.