Ce este ?

Instructorul de canioning este o persoană care formează ghizi de canioning sau ghidează un grup de turişti sau persoane individuale, în condiţii de deplină siguranţă în faza de apropiere şi parcurgere a canioanelor seci sau acvatice.

De ce e nevoie de ?

Activitatea de canioning s-a dezvoltat odată cu evoluţia activităţii de explorare a mediul subteran speologic (peşteri, avene), mai ales după anul 1990 în contextul accesului la informaţie şi la echipamente tehnice performante.

Dezvoltarea turismului în general şi mai ales a turismului specializat şi a turismului de aventură a dus la o creştere importantă a numărului de persoane care practică canioningul. Se impune astfel crearea unui sistem adecvat în domeniu, care să facă posibilă dezvoltarea canioningului pe următoarele direcţii: promovarea activităţii, formare-pregătire, practicare, intervenţie/salvare în caz de accident sau incident.

Pentru creșterea calității serviciilor turistice din domeniul speologiei este necesară instruirea și formarea ghizilor la standarde recunoscute la nivel național și internațional. Instruirea acestora este importantă pentru asigurarea unor servicii turistice de calitate.

Ce face ?

Instructorul de canioane amenajează pentru parcurs canioanele destinate formării. Acesta dovedeşte responsabilitate şi independenţă în acţiunile întreprinse. Are abilităţi de bun conducător şi organizator.

Printre atribuțiile Instructorului canioning se numără și:

  • pregătirea documentaţiei necesare pentru stagiile de formare
  • instruirea/antrenarea echipelor de ghizi de canioning sau a persoanelor care doresc să descopere şi să practice această activitate
  • relaţionarea cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniile de canioning şi conexe, cu membrii echipelor de salvare şi candidaţii la ocupaţia de ghid de canioning
  • conceperea de planuri de intervenţie în caz de incident sau accident în canion
  • realizarea formării ghizilor de canioning pentru ocupaţia de bază caz în care trebuie să posede un certificat de formator
  •  organizarea, în cadrul ARC, a examenelor de atestare periodică pentru ghizii de canioning în concordanţă cu deciziile/procedurile ARC
  • participarea la acţiuni internaţionale de canioning: formare, schimb de experienţă și intervenții
  • coordonarea exerciţiilor de salvare din canion în colaborare cu un consilier tehnic salvaspeo

 Cum / unde face ?

Mediul de activitate specific activităţii de canioning îl reprezintă masivele muntoase în care se dezvoltă canioane sau cursuri de ape repezi ce prezintă pe parcurs diferenţe de nivel importante sau cascade.

Caracteristicile acestui mediu de activitate sunt: umiditate crescută, temperaturi scăzute, mediul acvatic 100%, angajament important al echipelor intrate într-un canion, posibilitate redusă de “întoarcere” după coborârea primei verticale şi recuperarea corzii de pe aceasta, mişcări periculoase ale apelor (curent, contra- curent, sifon, rapel, drossage, marmite turbionante, curenţi puternici), lipsa aderenţei, comunicare verbală greoaie din cauza zgomotului specific cascadelor şi cursurilor de ape repezi, lumină puţină mai ales în zonele cu pereţi înalţi şi apropiaţi, lungimea considerabilă a traseelor ce implică efort fizic şi psihic datorită: accesului la canion, coborârea propriu-zisă a canionului şi retragerea de la ieşirea din canion până la maşină sau locul de cazare etc.