Ce este ?

Instructorul salvaspeo este persoana care provine din rândul salvatorilor din mediul subteran speologic și conduce o parte din formarea, instruirea și perfecționarea pe funcții a salvatorului din mediul subteran speologic.

 De ce e nevoie de ?

Activitatea de salvare din mediul subteran speologic (salvaspeo) a apărut odată cu evoluţia activităţii de explorare a mediul subteran speologic (peşteri, avene).

Dezvoltarea speoturismului şi amenajarea peşterilor pentru turism a dus la o creştere importantă a numărului de persoane care practică turismul speologic impunându-se dezvoltarea unui sistem adecvat, bazat pe decizii, documente procedurale şi normative care să facă posibil actul de salvaspeo pe cele trei domenii majore stabilite la nivel european prevenire, pregătire, intervenţie.

În România, activitatea de salvaspeo a fost asigurată de către elita speologiei de amatori organizată în cluburi de speologie asociate în Federaţia Română de Speologie. În anul 2001 a luat fiinţă Corpul Român Salvaspeo (CORSA) având ca obiectiv principal organizarea activităţii salvaspeo în România.

Pentru a asigura securitatea persoanelor care practică turismul speologic și a promova, astfel, acest tip de turism, este necesară existența unor persoane specializate în a instrui personalul specializat în acțiunile de salvare din mediul subteran speologic specific.

 Ce face ?

 • Pregăteşte documentaţia necesară pentru stagiile de formare, tipizatele, normele și procedurile salvaspeo în concordanță cu deciziile CORSA,
 • Instruiește/antrenează echipele salvaspeo sau membrii acestora,
 • Relaţionează cu autoritățile cu responsabilități în domeniile salvaspeo și conexe, cu membrii echipei de salvare și candidații la ocupația de salvaspeolog,
 • Concepe planuri de intervenție din mediul subteran speologic,
 • Realizează instruirea salvatorilor speologi pentru ocupația de bază și funcțiile asociate: gestionar, tehnician, șef de echipă și consilier tehnic,
 • Organizează în cadrul CORSA examenele de atestare periodică pe funcții pentru membrii echipelor salvaspeo în concordanță cu deciziile/procedurile CORSA,
 • Organizează în cadrul CORSA formele de pregătire tehnică individuală a membrilor echipelor salvaspeo şi asigură instruirea speologilor din aceste echipe în concordanță cu deciziile/procedurile CORSA,
 • Participă la acțiuni internaționale de salvaspeo: formare, schimb de experienţă și intervenţii,
 • Coordonează exerciții de salvaspeo,
 • Organizează acţiuni de simulare/exerciții practice și teoretice de salvaspeo respectând etapele: prealertă, alertă, salvare, raport,
 • Se ocupă de teme tehnice: studii, teste, prezentări, popularizare în școli/stagii și exerciții de salvaspeo, renunțarea sau introducerea de anumite tehnici sau material.

Cum / unde face ?

Mediul de activitate specific activităţii salvaspeo îl reprezintă zonele carstice în care se dezvoltă cavităţi (peşteri şi avene), canioane. Caracteristicile acestui mediu subteran de activitate sunt: umiditate crescută, temperaturi scăzute şi lipsa totală a luminii. Prin natura pregătirii, salvatorii speologi pot interveni şi in zone urbane, în colaborare cu IGSU (conform acordului cadru comun), în care se derulează acţiuni de salvare de sub dărâmături, din puţuri, amenajări subterane, mine, faţade de clădiri, etc.