Ce este ?

Instructorul speolog este o persoană care formeză ghizi pentru turism speologic sau ghidează un grup de turişti sau persoane individuale, în condiţii de deplină siguranţă în faza de apropiere şi parcurgere a peşterilor.

De ce e nevoie de ?

În România, activitatea speologică de explorare a fost asigurată de către elita speologiei de amatori organizată în cluburi de speologie asociate în Federaţia Română de Speologie. În anul 1997 a luat fiinţă Asociaţia Română de Educaţie Speologică (ARES) având ca obiectiv principal gestionarea învăţământului şi a formării în domeniul speologiei.

Pentru creșterea calității serviciilor turistice din domeniul speologiei, este necesară instruirea și formare ghizilor la standarde recunoscute la nivel național și internațional. Cu cât vor fi mai mulți ghizi instruiți după cele mai noi și eficiente metode, cu atât gradul calitativ al turismului speologic va crește și va aduce beneficii economice și sociale.

Ce face ?

Instructorul de speologie amenajează pentru parcurs peşterile destinate formării și instruiește practicanții speologiei în amenajarea și parcurgerea peșterilor. Acesta dovedeşte responsabilitate şi independenţă în acţiunile întreprinse. Are abilităţi de bun conducător şi organizator.

Dintre atribuțiile sale, menționăm:

  • Pregăteşte documentaţia necesară pentru stagiile de formare,
  • Instruieşte/antrenează ghizii cu specific de speologie, speologi utilitari sau persoanele care doresc să descopere şi să practice speologia,
  • Relaţionează cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniul speologiei şi disciplinelor conexe, cu membrii echipelor de salvare şi candidaţii pentru ocupațiile cu specific speologic,
  • Realizează instruirea la nivel naţional a speologilor pe diverse nivele definite de ARES (instruire personală: debutant, inițiere, avansaţi; instruire pentru formare iniţiatori, monitori, instructori), ghid asistent pentru turism speologic, ghid pentru turism speologic, ghid speoturistic, speolog utilitar și alte competențe din domeniul speologic,
  • Cunoaşte bine peşterile în care se vor efectua acţiunile pe care le gestionează,
  • Participă la acţiuni internaţionale pe teme speologice: formare, schimb de experienţă şi intervenții.

Cum / unde face ?

Mediul de activitate specific activităţii speologice îl reprezintă zonele carstice în care se dezvoltă peşteri. Caracteristicile acestui mediu subteran de activitate sunt: umiditate crescută, temperaturi scăzute şi lipsa totală a luminii. Unele activități teoretice pot avea loc în săli, clădiri de birouri, spații închise etc.

Activităţile desfăşurate de instructorul de speologie se desfăşoară în general în peşteri sau spaţii închise, dar şi la exterior şi pot conduce la vătămări corporale, accidente mortale sau îmbolnăviri profesionale.