Speolog Utilitar
Speolog Utilitar
Speologul utilitar este un specialist în construcţia, renovarea și întreţinerea amenajărilor publice și a altor dotări din cadrul unei peșteri turistice și/sau speoturistice.

De ce e nevoie de speologul utilitar?

Activitatea de Speolog utilitar a apărut odată cu evoluţia activităţii de amenajare pentru turism și speoturism a mediului subteran speologic (peşteri, avene).

Pentru ca turiştii să poată vizita peşterile în siguranţă, este nevoie de amenajarea acestora prin construirea de dotări gen platforme, balustrade, surse de iluminat etc.

Pentru construirea acestora este nevoie de persoane specializate care sunt obişnuite să lucreze în mediul subteran speologic, adică exact definiţia ocupaţiei speologului utilitar.

Astfel, prin introducerea acestei ocupaţii în Clasificarea Ocupaţiilor din România, se vor putea amenaja mai multe peşteri, la un standard calitativ optim, lucru care va creşte atât numărul de turişti, cât şi numărul de peşteri amenajate. Calitatea serviciilor oferite turiştilor va creşte odată cu înmulţirea şi îmbunătăţirea dotărilor din cadrul peşterilor.

Ce face ?

  • Pregăteşte şantierul (stabileşte necesarul de oameni, utilaje, scule și materiale necesare efectuării lucrărilor precum și echipamentele de protecţie în funcţie de cerinţele specifice lucrării).
  • Participă la întreaga activitate derulată pe şantier
  • Execută lucrările conform tipului de construcţie și caracteristicilor constructive proiectate
  • Execută montajul echipamentelor tehnologice specifice, a sistemelor sigure de acces pe coardă, noduri, amaraje
  • Testează, reglează controlează şi pune în funcţiune echipamentele, amenajările și dotările de parcurs
  • Instruiește beneficiarul referitor la utilizarea echipamentelor, amenajărilor și dotărilor de parcurs
  • Execută service-ul amenajărilor
  • Intervine în caz de accident

Cum / unde face ?

Mediul specific activității îl reprezintă zonele carstice în care se dezvoltă cavităţi (peşteri şi avene), canioane. Caracteristicile acestui mediu subteran de activitate sunt: umiditate crescută, temperaturi scăzute şi lipsa totală a luminii. Prin natura pregătirii speologul utilitar poate activa şi în zone urbane în acţiuni ce necesită lucrări în puţuri, amenajări subterane, mine.

Activităţile desfăşurate de Speologul utilitar se desfășoară, în general, în peșteri sau spații închise, dar și la exterior și pot conduce la vătămări corporale, accidente mortale sau îmbolnăviri profesionale.

Practicantul unei astfel de ocupații trebuie să fie o persoană capabilă de a lucra în echipă, dând dovadă de atenţie, amabilitate și echilibru emoţional, rigurozitate și seriozitate în realizarea sarcinilor. Să aibă o atitudine pozitivă față de muncă și să-și asume responsabilitatea.

Nelamurit? Intreaba-ne despre aceasta profesie