Raportarea privind locatiile unde se desfasoara activitatile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna iulie – august 2015